Pracovní řád pro úředníky z roku 1870

9. června 2009

Říjen 1870

1. Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně za mésti kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach.

2. Úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj náklad.

3. Soukromé hovory jsou v pracovní době nežádoucí.

4. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředník pracovati bez vyzvání přes čas.

5. Jakákoliv politická činnost úředníků má za následek okamžité propuštění.

6. V kouření a požívání lihovin se očekává od uředníků zdrženlivost.

7. K dámám a výše postaveným osobám se úředník chová slušně.

8. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné.

9. Poviností každého úředníka je péče o zdraví. V případě nemoci není nároku na mzdu. Každý úředník, který ma pocit odpovědnosti, by si měl proto pravidelně ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané potřeby.

10. Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn.

11. Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky.

12. Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život.

13. O dovolenou mohou úředníci žádati jen z naléhavých rodinných důvodů. Tato je však neplacena.

14. Úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou ochotny okamžitě nastoupit na jejich místa.

15. Úředníci nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinni vděčností, neboť je jejich živitelem.
      
Přehled dalších článků | Autor: Dooffy | Počet přečtení: 7149x


Milníky

V roce 2023 jsem dosáhl na celkovou návštěvnost mého webu přes 3.600.000 návštěvníků. Moooooc vám všem děkuji a vzhůru do čtvrtého milionu... :)
 

Pokud někde na webu najdete nějakou chybičku, nesrovnalost nebo budete mít připomínku, podnět nebo nápad, napište mi.


Díky Dooffy

Přepnout na mobilní verzi

Další informace