ČARODĚJINICE- Vyhláška č. 13/1994 Sb. o bezpečnosti létání na koštěti

27. dubna 2009


Základní ustanovení


§1

a) Proti této vyhlášce není odvolání.

b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.

c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače.

d) Vysavač musí býti vybaven spínačem "Tahem zapni, stiskem vypni" a trojcestným katalyzátorem.


§2

a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let.

b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).


§3

a) Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.

b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.


§4

a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR

b) Čarodejnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.

c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).

d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.


§5

a) Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.


Předlétávání a míjení

§6

a) Předlétává se vždy horem.

b) Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolemletícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.

c) V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách se předlétávat zakazuje.


§7

Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.


§8

Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k.Rychlost letu

§9

Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.Startování a přistávání

§10

a) Startovat a přistávat se zakazuje na těchto místech:

- tam, kde se nesmí létat

- tunel, viadukt, pod mostem

- věže kostelů a pod.

- na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.

b) Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození

majetku nebo zranění osob.


§11

Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo balkonem. Kde tato možnost není, možno startovat jakkoliv, pokud se dodrží §10.Vlečení a nákladní košťata

§12

Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let.


§13

a) Osobní koště brát do vleku se zakazuje.

b) Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje vždy.


§14

a) Délka vlečné násady musí být v rozsahu 1 - 2 k.o.

b) Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru a ČČK (číslo čarodějného koštěte) shodným s koštětem.Létání za snížené viditelnosti

§15

a) Koště musí být na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima.

b) Na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.


§16

Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.


§17

a) Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší rychlostí.

b) Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky mimo trakční vedení.


§18

V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje vydávat zvuková znamení.Výjimky a zvláštní ustanovení

§19

Předsedkyně FČČR na koštěti s majáčkem zelené barvy a čerti mají právo přednostního letu.


§20

Ostatní přednost letu se neupravuje.


§21

Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat dle §4 písm. a).


§22

a) Za letu se zakazuje plivat, odhazovat předměty, souložit apod.

b) Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře


§23

a) Tato vyhláška neplatí o Filipojakubské noci.

b) Tato vyhláška neplatí třináctého v pátek.Závěrečná ustanovení

§24

Tato vyhláška je v souladu s pravidly Evropského Společenství, Islámských zemí a Amerického spolku strašidel.


§25

a) Tato vyhláška zrušuje původní vyhlášku o letu na koštěti z 14. st.

b) Písmeno a) platí pouze v případě, že původní vyhláška existovala.


§26

Tato vyhláška nabývá platnosti 13.4.1994 ve 23:59:57,32.   
Přehled dalších článků | Autor: Dooffy | Počet přečtení: 7773x


Milníky

V roce 2023 jsem dosáhl na celkovou návštěvnost mého webu přes 3.600.000 návštěvníků. Moooooc vám všem děkuji a vzhůru do čtvrtého milionu... :)
 

Pokud někde na webu najdete nějakou chybičku, nesrovnalost nebo budete mít připomínku, podnět nebo nápad, napište mi.


Díky Dooffy

Přepnout na mobilní verzi

Další informace